GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Đường Nguyễn Khuyến, Tổ dân phố 5, thị trấn Đăk Hà, Huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Email:  nguyenbangoc.dakha@kontum.edu.vn

 

1. Mô hình hoạt động: Trường công lập hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ trường Tiểu học.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, có trình độ đại học 10 giáo viên, cao đẳng 02 giáo viên; đa số có kinh nghiệm công tác lâu năm; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng, tiếp cận và nắm bắt về định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, vận dụng dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao phù hợp với tinh thần đoàn kết, thân ái, kỷ luật, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục nhà trường với gia đình và cộng đồng, gắn kiến thức học được với thực tiễn cuộc sống; coi trọng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm.
- Giáo dục trong nhà trường thường xuyên tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, hợp tác, tự học, giải quyết vấn đề, tích cực, sáng tạo.

- Giáo dục tạo cơ hội cho học sinh phát triển năng lực, phẩm chất.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục và dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh; xây dựng kế hoạch dạy học hợp lý đảm bảo thời lượng cho các môn học, tiết học chính khóa, ngoại khoá chuyên đề trải nghiệm.
- Tổ chức Câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh (Văn hóa, nghệ thuật, thể thao…) Tổ chức các buổi giao lưu, các cuộc thi Trạng Nguyên,… phục vụ cho công tác dạy và học.

 

* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng nhiều hình thức phong phú.
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
- Phối hợp với các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội địa phương để thực hiện nhiệm vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

Ban giám hiệu Trường TH NBN