Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Huyện Đăk Hà được thành lập từ năm 2000, theo quyết định số 45/QĐ-SGD ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. Trường phụ trách công tác giáo dục trên địa bàn thị trấn, trực tiếp các tổ dân phố 4A, 4B, 8, 9 và một phần của tổ dân phố 5.